Založ firmu

Nejlevnější založení firmy online

za 6666,- máte vše
 1. Poplatek notáři
 2. Poplatek za živnosti (volné, vázané, řemeslné nebo koncesované)
 3. Poplatek za zápis do OR
 4. Přípravu všech podkladů
 5. Stejnopis zakladatelské listiny
 6. Registraci k dani z příjmu právnických osob

Cena je konečná, u nás nehrozí, že na konci objednávky budeme požadovat poplatek za vyřízení živnostenského oprávnění, atd.

Založení firmy online je jednoduché

 1. Odešlete objednávku
 2. Vyplníte online formulář
 3. Ověříte podpisy
 4. Podklady doručíte k nám do kancelářecho
 5. Provedete platbu
 6. Pokud chete svůj vlastní kapitál, tak zajdete do banky

Chci založit firmu

Ceník založení

Služba Konečná cena
Založení firmy s vzorovou zakladatelskou listinou 6666,-
Založení firmy se sídlem společnosti na 1. rok 8443,-
Založení firmy s rozšířenou zakladatelskou listinou * 11999,-

* rozšířená zakladatelská listina se používá pouze v případě, pokud požadujete kmenové listy, úpravu způsobu jednání, specifikovat předkupní práva společníků, nepeněžitý vklad do základního kapitálu, specifikovat dědění podílu společníka atd. V drtivé většině stačí založení firmy s vzorovou zakladatelskou listinou.