Založ firmu

Nejlevnější založení firmy online

za 6999,- máte vše
 1. Poplatek notáři
 2. Úhradu živností
 3. Úhradu za zápis do OR
 4. Přípravu všech podkladů
 5. Stejnopis zakladatelské listiny

Cena je konečná, u nás nehrozí, že na konci objednávky budeme požadovat poplatek za vyřízení živnostenského oprávnění, atd.

Založení firmy online je jednoduché

 1. Odešlete objednávku
 2. Vyplníte online formulář
 3. Ověříte podpisy
 4. Podklady doručíte k nám do kancelářecho
 5. Provedete platbu
 6. Pokud chete svůj vlastní kapitál, tak zajdete do banky

Chci založit firmu

Ceník založení

Služba Konečná cena
Založení firmy s vzorovou zakladatelskou listinou 6999,-
Založení firmy se sídlem společnosti na 1. rok 8776,-
Založení firmy se sídlem společnosti na první 2 roky 10198,-
Založení firmy s rozšířenou zakladatelskou listinou * 11999,-

* rozšířená zakladatelská listina se používá pouze v případě, pokud požadujete kmenové listy, úpravu způsobu jednání, specifikovat předkupní práva společníků, nepeněžitý vklad do základního kapitálu, specifikovat dědění podílu společníka atd. V drtivé většině stačí založení firmy s vzorovou zakladatelskou listinou.